lunes, 7 de octubre de 2013

[GOORanking] Que artista por debajo de los 30 sería bueno que fuera Host

40. Yokoo Wataru (0.8)
39. Kikuchi Fuma (2.3)
36. Marius Yo (3.1)
36. Nakayama Yuma (3.1)
36. Takaki Yuya (3.1)
33. Matsushima Sou (3.8)
33. Miyata Toshiya (3.8)
33. Goseki Koichi (3.8)
31. Nikaido Takashi (4.6)
31. Nakajima Kento (4.6)

29. Taguchi Junnosuke (5.3)
29. Hashimoto Ryosuke (5.3)
27. Sato Shori (6.1)
27. Tsukada Ryoichi (6.1)
25. Ueda Tatsuya (6.9)
25. Inoo Kei (6.9)
23. Masuda Takahisa (7.6)
23. Totsuka Shota (7.6)
20. Nakajima Kento (8.4)
20. Chinen Yuri (8.4)

20. Okamoto Keito (8.4)
18. Kato Shigeaki (9.9)
18. Fujigaya Taisuke (9.9)
17. Arioka Daiki (10.7)
14. Tanaka Koki (11.5)
14. Yabu Kota (11.5)
14. Kawai Fumito (11.5)
13. Yaotome Hikaru (16.8)
12. Kitayama Hiromitsu (19.8)
11. Tamamori Yuta (20.6)

10. Yamada Ryosuke (22.1)
9. Yasuda Shota (22.9)
8. Okura Tadayoshi (36.6)
7. Maruyama Ryuhei (37.4)
6. Tegoshi Yuya (39.7)

5. Nishikido Ryo (45.8)4. Koyama Keiichiro (56.5)3. Nakamaru Yuichi (57.3)2. Kamenashi Kazuya (93.1)1. Matsumoto Jun (100)No olvidéis dar las gracias, sube los ánimos >.<

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Arigatouu~